Игри

Информация за страница Априлци

      Априлци е български град, известен преди всичко с атрактивността си за доста туристи и любители на красивата природа. Разположен близо до връх Ботев, първенецът на Стара планина, той има поне няколко забележителности, които си струва да бъдат посетени. Първата от тях е новоселският девически манастир, от който вероятно също се разкрива добра гледка към целия град. За по-добре запознатите с точното местоположение на населеното място, не е тайна, че през участъка Мазането започва асфалтов път. Именно той отвежда туристите до хижа Тъжа, където при желание може да се отседне за определено време. Националният парк Центарлен балкан е природната априлска забележителност, през чиито територии може да се навлезе във вътрешността на града, при това без да се налага да използваме превозни средства. Точно при разклона за ВЕЦ Видима се минава и в квартал Видима, един от най-големите за града. Малко по-нататък е разположено прочутото Видимско пръскало, което е наслада за окото за всички туристи.

      В местността Калугера до град Априлци има култов обект, който също като пръскалото вероятно би представлявал интерес за идващите да го посещават туристи. Връх Марагидик, който е другият в близост до града освен Ботев, отстои на много близко разстояние от Калугера. Точното й разположение може да се представи по следния начин – от самия град отстои на четири километра в североизточна посока, непосредствено до пътека, която пресича планината на юг. Там се намира известната масивна скала, която е кръстена Калугера от местните жители и върху нея ясно и отчетливо се виждат изображения с графит. Те имат различна дебелина, но някои от тях, в резултат на ерозията, са чувствително увредени. Други увреждания идват от човешка ръка, но това, което е по-важно за тях е, че са изсечени в скалата на дълбочина от 2 мм, а средната им ширина е в размер на три милиметра. В средата на камъка има фигури, които силно наподобяват човешки черти. Едната от тях е с разперена в дясна посока ръка и глава с формата на квадрат. Другата, по-малка по размер фигура, се намира в западната част на скалата. И тя изобразява човек, на когото обаче и двете ръце са разперени.

      Според разпространеното поверие  поне едната от фигурите е на калугер, чиято ръка сочи към скрито в пещера съкровище. Между селата Шипково и Ясеново има открита тракийска гробница и на базата именно на нея някои учени археолози са склонни да направят аналогия, че рисунките във въпросната гробница и тези от скалите са идентични. Според основното им допускане това е крайпътно светилище, а фигурите не са нищо друго освен жреци или предводители, които дават напътствия. Иначе сред известните български личности, родени в Априлци, си заслужава да бъдат споменати имената на Иван Марангозов и Куйо Куев. Въпреки че за тях има оскъдни биографични данни, все пак можем да добием представа за тяхната дейност. Куев е роден през 1909-та година и умира през 1991-ва, като основно се занимава с литературна критика. А Марангозов е роден две години преди началото на априлското въстание и умира през 1959-та година като виден учител и общественик на града.

eXTReMe Tracker